مرکز طراحی حنانه

وبلاگ مرکز طراحی حنانه

۹ مطلب با موضوع «نشریه» ثبت شده است

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره 14

برای مشاهده بهتر صفحه اول روی عکس زیر کلیک کنید.

http://www.axgig.com/images/52932504374111673260_thumb.jpg

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره چهاردهم
4 صفحه
قطع هر صفحه 70*50 سانتیمتر
*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
دانلود نسخه PDF با کیفیت عالی - حجم 4.58 مگابایت
دانلود نسخه PDF با کیفیت خوب - حجم 2.66 مگابایت

*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
در صورت بروز اشکال در دانلود از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.


http://www.axgig.com/images/55789500844104376213.png
۰۴ آبان ۹۴ ، ۲۰:۰۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
احمدرضا خواست خدایی

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره 13

برای مشاهده بهتر صفحه اول روی عکس زیر کلیک کنید.

http://www.axgig.com/images/99260349734868870360_thumb.jpg

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره سیزدهم
4 صفحه
قطع هر صفحه 70*50 سانتیمتر
*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
دانلود نسخه PDF با کیفیت عالی - حجم 4.07 مگابایت
دانلود نسخه PDF با کیفیت خوب - حجم 2.76 مگابایت

*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
در صورت بروز اشکال در دانلود از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.


http://www.axgig.com/images/55789500844104376213.png
۰۴ آبان ۹۴ ، ۱۹:۵۴ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
احمدرضا خواست خدایی

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره 12

برای مشاهده بهتر صفحه اول روی عکس زیر کلیک کنید.

http://www.axgig.com/images/80143762338739129967_thumb.jpg

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره دوازدهم
4 صفحه
قطع هر صفحه 70*50 سانتیمتر
*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
دانلود نسخه PDF با کیفیت عالی - حجم 3.49 مگابایت
دانلود نسخه PDF با کیفیت خوب - حجم 2.72 مگابایت

*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
در صورت بروز اشکال در دانلود از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.


http://www.axgig.com/images/55789500844104376213.png
۰۴ آبان ۹۴ ، ۱۹:۱۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
احمدرضا خواست خدایی

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره 11

برای مشاهده بهتر صفحه اول روی عکس زیر کلیک کنید.

http://www.axgig.com/images/48137528288688772023_thumb.jpg

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره یازدهم
4 صفحه
قطع هر صفحه 70*50 سانتیمتر
*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
دانلود نسخه PDF با کیفیت عالی - حجم 2.92 مگابایت
دانلود نسخه PDF با کیفیت خوب - حجم 2.81 مگابایت

*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
در صورت بروز اشکال در دانلود از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.


http://www.axgig.com/images/55789500844104376213.png
۰۴ آبان ۹۴ ، ۱۸:۱۳ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
احمدرضا خواست خدایی

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره 10


برای مشاهده بهتر صفحه اول روی عکس زیر کلیک کنید.

http://www.axgig.com/images/83431223736003964607_thumb.jpg

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره دهم
4 صفحه
قطع هر صفحه 70*50 سانتیمتر
*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
دانلود نسخه PDF با کیفیت عالی - حجم 3.95 مگابایت
دانلود نسخه PDF با کیفیت خوب - حجم 2.08 مگابایت

*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
در صورت بروز اشکال در دانلود از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.


http://www.axgig.com/images/55789500844104376213.png
۰۴ آبان ۹۴ ، ۱۷:۲۳ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
احمدرضا خواست خدایی

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره 9

برای مشاهده بهتر صفحه اول روی عکس زیر کلیک کنید.

http://www.axgig.com/images/28673910901483153612_thumb.jpg

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره هشتم
4 صفحه
قطع هر صفحه 70*50 سانتیمتر
*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
دانلود نسخه PDF با کیفیت عالی - حجم 4.1 مگابایت
دانلود نسخه PDF با کیفیت خوب - حجم 3.0 مگابایت

*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
در صورت بروز اشکال در دانلود از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.


http://www.axgig.com/images/55789500844104376213.png
۱۳ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۳۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
احمدرضا خواست خدایی

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره 8

برای مشاهده بهتر صفحه اول روی عکس زیر کلیک کنید.

http://www.axgig.com/images/45732492714252656185_thumb.jpg

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره هشتم
4 صفحه
قطع هر صفحه 70*50 سانتیمتر
*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
دانلود نسخه PDF با کیفیت عالی - حجم 3.4 مگابایت
دانلود نسخه PDF با کیفیت خوب - حجم 3.0 مگابایت

*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
در صورت بروز اشکال در دانلود از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.


http://www.axgig.com/images/55789500844104376213.png
۰۸ شهریور ۹۴ ، ۲۰:۳۷ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
احمدرضا خواست خدایی

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره 7

برای مشاهده بهتر صفحه اول روی عکس زیر کلیک کنید.

http://www.axgig.com/images/98066707930201875873_thumb.jpg

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره هفتم
4 صفحه
قطع هر صفحه 70*50 سانتیمتر
*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
دانلود نسخه PDF با کیفیت عالی - حجم 5.6 مگابایت
دانلود نسخه PDF با کیفیت خوب - حجم 2.9 مگابایت

*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
در صورت بروز اشکال در دانلود از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.


http://www.axgig.com/images/55789500844104376213.png
۰۸ شهریور ۹۴ ، ۲۰:۱۸ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
احمدرضا خواست خدایی

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره 6

برای مشاهده بهتر صفحه اول روی عکس زیر کلیک کنید.

http://www.axgig.com/images/87486341154419428524_thumb.jpg

هفته نامه جوان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد شماره پنجم
4 صفحه
قطع هر صفحه 70*50 سانتیمتر
*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
دانلود نسخه PDF با کیفیت عالی - حجم 4.1 مگابایت
دانلود نسخه PDF با کیفیت خوب - حجم 2.8 مگابایت

*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
در صورت بروز اشکال در دانلود از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید.


http://www.axgig.com/images/55789500844104376213.png
۰۸ شهریور ۹۴ ، ۱۹:۳۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
احمدرضا خواست خدایی