جهت مشاهده و مطالعه صفحه اول روی تصویر زیر کلیک کنید.
نشریه انتظار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
نشریه انتظار
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
سایز هر صفحه 35*50
تعداد صفحات: 4

*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
جهت دانلود نسخه با کیفیت PDF با حجم تقریبی 12MB کلیک کنید.
جهت دانلود نسخه متوسط PDF با حجم تقریبی 3MB کلیک کنید.

*--------------------------------   ---   *   ---   ------------------------------*
http://www.axgig.com/images/55789500844104376213.png